Om selskabet:


Dansk Selskab for Klinisk Hypnose (DSKH) er Danmarks eneste tværfaglige hypnoseselskab for autoriserede sundhedsprofessionelle (læger, psykologer, tandlæger o.a.) med mindst 3½ års uddannelse på minimum bachelor niveau. DSKHs formål er at fremme forskning, anvendelse, uddannelse og oplysning om hypnose i forbindelse med behandling samt at fastlægge retningslinier for etisk hypnoseudøvelse i Danmark.


DSKH er tilsluttet The European Society of Hypnosis (ESH) og The International Society of Hypnosis (ISH). Medlemmerne er således ud over at være forpligtet af deres professionelle organisations etiske regler også forpligtet af ISHs “Code of Ethics” (etiske retningslinier).