Dansk Selskab for Klinisk Hypnose

DIPLOMUDDANNELSE I KLINISK HYPNOSE 2020-21

 

Et nyt forløb af Diplomuddannelse i Klinisk Hypnose gennemføres marts 2020 til maj 2021.

DSKH er Danmarks eneste tværfaglige hypnoseselskab for autoriserede sundhedsprofessionelle (læger, psykologer, tandlæger o.a.),  og uddannelsen er målrettet denne gruppe. 

DSKH´s uddannelse er af European Society of Hypnosis  godkendt som akkrediterende til erhvervelse af European Certificate of Hypnosis.

Uddannelsen tilbyder det nødvendige teoretiske og praktiske grundlag for selvstændigt arbejde med hypnose samt orientering om forskningsmæssige aspekter.  Der fokuseres i sær på demonstration og øvelser i forskellige hypnosemetoder og deres anvendelse i forhold til specifikke kliniske tematikker med relevans for alle de nævnte faggrupper.

Uddannelsen består af 7 moduler á 1½ døgn, alle som internatkursus.

Der er underviser og en gennemgående vejleder på hvert modul.  Arbejde i træningsgrupper og supervision indgår som obligatorisk del af uddannelsen. I løbet af uddannelsen udfærdiger deltagerne en skriftlig opgave, og uddannelsen afsluttes med eksamen.

 

TIDSPLAN:

Modul 1: Introduktion og basale færdigheder.

Tid: 13.-14. marts 2020

Undervisere: læge Anna Knakkergaard, fysioterapeut Anette Tobler, tandlæge, Ph.d.  Randi Abrahamsen, psykolog Marius Kristensen.

Modul 2: Ego State Terapi

                           24 -25. april 2020

                           Underviser: psykolog Lone Kærvang.

Modul 3: Smertebehandling. Behandling af forventningsangst. Odontologiske aspekter. Forskning.

                           12.-13. juni 2020

                           Underviser: tandlæge, Ph.d. Randi Abrahamsen.

Modul 4: Ericksonian hypnose, metaforer og historier

                            4.-5. september 2020

                           Underviser: psykolog Marius Kristensen.

Modul 5: Symboldrama. Hypnosemetoder til børn og unge

                            6.-7. november 2020

                           Underviser: psykolog Lotte Lykke Frederiksen.

Modul 6: Forskellige hypnosemetoder til behandling af angst, depression, funktionelle lidelser, traumer og

                           andre konkrete kliniske problemstillinger.

                           15.-16. januar 2021

                           Undervisere: læge Anna Knakkergaard, læge Per Nilsson.

Modul 7: Eksamen

                           26.-27. marts 2021

 

BESKRIVELSE AF MODULERNE:

Modul  1:          Præsentation og Introduktion.

Hensigten er helt fra starten af uddannelsen at fokusere på praktisk klinisk anvendelse af

hypnose belyst ved eksempler fra klinisk hverdag, hvorfor flere faggrupper er repræsenteret blandt underviserne.

Der gives i øvrigt en teoretisk orientering om hypnosens fænomenologi, etiske aspekter og en introduktion til forskning

Forskellige metoder til induktion af trancetilstand demonstreres og øves.

 

Modul 2:          Ego state terapi.

Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse.

Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. På modul 2 bygger vi gradvist undervisningen op om SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Frederick’s metode. Der vil være både teori, demonstrationer på plenum og træning i mindre grupper. Ego state terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne. Se evt. yderligere beskrivelse af metoden på undervisers hjemmeside www.psykologhusetsdrpalae.dk, hvor der er en tekst om “Ego-State terapi”.

 

Modul 3:           Smertebehandling. Behandling af forventningsangst. Odontologiske aspekter. Forskning.

Der undervises og trænes i teknikker til smertelindrende behandling med hypnose for både akutte smerter og kroniske smerter. Der gives indblik i behandling af forskellige aspekter ved kroniske smerter. Der vil med fokus på odontologiske aspekter demonstreres en række metoder til både børn og voksne, der kan overføres til andre former for praksis, idet de samme elementer går igen i flere behandlingssammenhænge f.eks. i forhold til forventningsangst ved smertefulde procedurer og negative forestillinger. Der gives eksempler på, hvordan man kan udnytte positivt sprogbrug og interviewteknikker til at understøtte patientens ressourcer.

Der vil blive givet en gennemgang af de nyeste forskningsresultater på hypnoseområdet og om, hvad der sker i hjernen under hypnose.


Modul 4:           Ericksonian hypnose, metaforer og historier.

Med baggrund i Milton Ericksons indirekte og inviterende tilgang til hypnose fokuseres der på, at klienten præsenterer et problem, hvis vedligeholdelse kræver energi og ressourcer. Hvordan vendes denne energi og nyttiggøres i arbejdet med problemets løsning?

Hvordan nyttiggøres klientens historie og ikke mindst måden, den fortælles på?  Hvordan kan terapeuten bruge klientens "ordbog", metaforer og non-verbale kommunikation til at effektivisere sit eget hypnotiske sprog og kommunikation til at fortsætte klientens historie og læreproces med hensyn til at tilegne de ressourcer, som savnes.

Der arbejdes med anvendelse af disse ønskede ressourcer som tema for konverserende induktion og målorienteret hypnotisk intervention, der ved hjælp af metaforer og små historier skræddersys til den enkelte klient.

Konkret fokuseres på dialogaspektet mellem klient og terapeut. Ud over terapeutens indlevelse og forståelse af klienten med dennes problemer og ressourcer og målsætning, tilstræbes det at tydeliggøre, hvordan deltagerne kan bruge deres egne tanker, følelser/fornemmelser og motorik i terapeutrollen. 

 

Modul 5:           Symboldrama. Hypnosemetoder til børn og unge.

På dette modul undervises der i Hanscarl Leuner’s Symboldrama på grundniveau. 

Afsættet er klassisk symboldrama, som vi arbejder med at tilpasse daglig praksis hver især på en fri og legende måde.  

I symboldrama tager man udgangspunkt i bevidste forestillinger som fx engen, skovbrynet eller huset, som klienten udforsker gennem guidning, hvilket kan virke afklarende i forhold til den problemstilling, klienten tumler med.  Ideen er at man kan trække på sit forhold til de levende landskaber, arketypiske ting, dyr og mennesker omkring sig. Metoderne er ligeså velegnede til børn som voksne. Demonstrationer og øvelser indgår. 

Der vil være fokus på at lære at guide et symboldrama på en rummende, respektfuld og støttende måde, hvor man som stiller åbne, ikke-ledende spørgsmål. Deltagerne vil også blive introduceret for, hvordan man kan bruge af et anker i form af venlige dyr eller mennesker - eller andre tryghedsskabende hjælpemidler i trancen.

 

Modul 6:           Forskellige hypnosemetoder til behandling af funktionelle lidelser, somatiske tilstande, angst, depression,  traumer .

På modulet repeteres også metoder, der tidligere er arbejdet med på uddannelsen, og disse

appliceres på en række konkrete kliniske problemstillinger.

 

Modul 7:           Eksamen

 

PRIS:                  Prisen for hele forløbet bliver ca. kr. 54.600, som dækker undervisning, overnatning og fuld forplejning.
                          Beløbet kan fordeles over 7 rater. Hertil kommer udgift til supervision, som aftales individuelt eller i gruppe.

                           Uddannelsen søges godkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

 

STED:                 Middelfart.

 

TILMELDING:   DSKH, v. formand Per Nilsson,tlf. 40110644, per.nilsson@youmail.dk

Tilmeldingsfrist 16. januar 2020. Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.